Filtrowanie gości włączone

Podaj nową nazwę planu:


Zaznacz wiersz z planem, który chcesz otworzyć i naciśnij przycisk "Wczytaj":

Użyj poniższego formularza by zaimportować gości.
Pomyślny przebieg importu wymaga przestrzegania kilku prostych zasad:
- nazwa grupy powinna być poprzedzona znakiem '+',
- każda grupa i gość powinni znajdować się w osobnych liniach.
+Rodzina
Jan Kowalski
Mariola Kowalska

+Znajomi
Marcin Nowakowski
Katarzyna Nowakowska


Gości można również zaimportować z pliku tekstowego (.txt) mającego taki sam format jak przykład powyżej.*


* Opcja dostępna jedynie w najnowszych przeglądarkach
Poniższe pole tekstowe zawiera wyeksportowaną listę gości:

Listę gości można również zapisać do pliku tekstowego (.txt)*


* Opcja dostępna jedynie w najnowszych przeglądarkach

Podaj nową nazwę szablonu:

Przetwarzanie...


 Z podziałem na grupy
 Z podziałem na stoliki

Zaznacz wiersz z planem, który chcesz usunąć i naciśnij przycisk "Usuń":