FAQ

Jak dodać stolik?

Aby dodać stolik na plan należy określić ile krzeseł będzie przy stole (Stoły i krzesłaRozmiar).

Stoły i krzesła - Rozmiar stoły

Z menu Stoły i krzesła należy wybrać typ stolika i przeciągnąć go na plan:

  • prostokątny z miejscami po dwóch stronach prostokątny z miejscami po dwóch stronach
  • prostokątny z miejscami po jednej stronie prostokątny z miejscami po jednej stronie
  • kwadratowy z miejscami po wszystkich stronach kwadratowy z miejscami po wszystkich stronach
  • okrągły okrągły

Jak dodać/usunąć krzesła z istniejącego stolika?

W tym celu należy zaznaczyć istniejący stolik, a następnie w menu Stoły i krzesłaLiczba krzeseł przy użyciu przycisków zwiększyć/zmniejszyć zwiększyć/zmniejszyć ilość krzeseł na konkretnym boku stołu.

Wartości w każdym z pól oznaczają ilość miejsc na stronie stołu.

Jak usunąć krzesło z istniejącego stolika?

Kliknij w krzesło, które chcesz usunąć

stolik z zaznaczonym krzesłem

Z menu Stoły i krzesła kliknij w przycisk Usuń krzesło.

usuń krzesło

Jak ukryć krzesło?

Jeśli jest potrzeba, aby zostawić przy stole przestrzeń (np. na kolumnę) to wówczas należy ukryć krzesło.

Kliknij w krzesło (będzie ono wówczas zaznaczone poprzez pogrubienie krawędzi).

stolik z zaznaczonym krzesłem

Z menu Stoły i krzesła kliknij w przycisk Ukryj krzesło.

ukryj krzesło

Jak usunąć stolik?

Kliknij w stolik na planie.

zaznaczony stolik

Z menu Stoły i krzesła wybierz opcję Usuń element.

usuń element

Uwaga: usunięcie stolika powoduje zwolnienie usadzonych przy nim gości.

Jak zmienić nazwę stolika?

Kliknij w stolik na planie.

zaznaczony stolik

W menu Stoły i krzesła w polu Nazwa stolika wprowadź nową wartość.

nazwa stolika

Zmiana jest na bieżąco wyświetlana na stoliku.

Jak zmienić kolor stolika?

Kliknij w stolik na planie.

zaznaczony stolik

Z menu Stoły i krzesła kliknij w przycisk Kolor stolika.

kolor stolika
wybierz kolor dla stolika

Wybierz pożądany kolor na formatce i zatwierdź przyciskiem OK.

zaznaczony stolik kolor

Jak obrócić stolik?

Kliknij w stolik na planie.

zaznaczony stolik

Złap wystający uchwyt i obróć stolik do pożądanej pozycji.

zaznaczony stolik obrócony

Jak usadzić gościa przy stole?

Złap ikonę gościa (pierwsza z prawej)

posadź gościa

Przeciągnij i upuść ją na pożądany stół. Gość zostanie usadzony na pierwsze wolne miejsce. Usadzony gość będzie miał zielone tło na liście gości.

Jak usadzić gościa na krześle?

Złap ikonę gościa (pierwsza z prawej)

Przeciągnij i upuść ją na pożądane krzesło.

Co oznacza zielony kolor gościa?

Oznacza to, że gość jest już usadzony. Aby dowiedzieć się gdzie jest jego miejsce należy najechać na jego nazwę a wówczas na planie podświetli się jego krzesło.

usadzony gość

Jak dodać nowego gościa do grupy?

W prawym menu gdzie znajduje się lista gości kliknij w przycisk Nowy gość przy pożądanej grupie.

Jak dodać nową grupę?

Z menu Goście kliknij w przycisk Nowa grupa. Na koniec listy gości zostanie dodana nowa grupa.

dodaj gościa

Jak zmienić nazwę gościa?

Kliknij w nazwę gościa na liście a wówczas przejdziesz w tryb edycji nazwy.

Zmiana nazwy

Zmianę zatwierdź przez Enter.

Zmiana nazwy

Jak zmienić nazwę grupy?

Kliknij w nazwę grupy na liście a wówczas przejdziesz w tryb edycji nazwy.

Zmiana nazwy grupy

Zmianę zatwierdź przez Enter.

Zmiana nazwy grupy

Jak zmienić kolejność grup?

Przeciągnij i upuść grupę łapiąc nagłówek grupy.

zmiana kolejności grup

Jak zmienić kolejność gości / przenieść gościa do innej grupy?

Przeciągnij i upuść gościa łapiąc element.

zmiana kolejności gości

Jak ukryć/wyświetlić nazwy gości na planie?

Przejdź do menu Goście a następnie zaznacz/odznacz opcję Widoczna nazwa gościa na stole.

Widoczna nazwa gościa na stole

Jak automatycznie usadzić gości na wolnych miejscach?

Przejdź do menu Goście a następnie kliknij w opcję Usadź wszystkich.

Usadź wszystkich

Jak usunąć gości ze stolika?

Kliknij w stolik na planie a następnie w menu Goście kliknij w opcję Zwolnij krzesła.

Zwolnij krzesła

Jak wydrukować plan?

Przejdź do menu Sala a następnie wybierz opcję Drukuj.

Wydrukuj plan

Jak wydrukować listę gości?

Przejdź do menu Goście a następnie wybierz opcję Drukuj.

Wydrukuj listę gości

Jak przefiltrować gości?

Przejdź do menu Goście a następnie wybierz pożądaną opcję z Filtrowanie gości.

Filtrowanie gości

Jak zmienić rozmiar sali?

Przejdź do menu Sala a następnie w polu Wysokość/Szerokość określ pożądaną wartość.

wysokość szerokość

Jak powiększyć / pomniejszyć plan?

Przejdź do menu Sala a przy pomocy suwaka wybierz pożądaną wartość.

Powiększenie

Jak użyć szablonu?

W bazie znajdują się szablony typowych ustawień stołów. Aby wczytać szablon należy z menu Szablony wybrać Wczytaj.

Wczytaj szablon

Z listy należy wybrać szablon i zatwierdzić przyciskiem Wczytaj.

Wczytaj szablon z listy

*Wczytywanie szablonu nie wpływa na listę gości.

Ile to kosztuje?

Korzystanie z serwisu GościePrzyStole.pl jest darmowe.

Jak zaimportować listę gości?

Z menu Goście należy wybrać Importuj gości.

Importuj listę gości

W polu tekstowym należy wpisać lub przekleić z innego miejsca listę gości zgodnie z opisanymi na formularzu zasadami. Można także zaimportować listę gości z pliku tekstowego.

Importuj listę gości formularz

Jak zapisać plan?

Aby móc zapisywać plan wraz z listą gości należy się najpierw zalogować. Wówczas w Menu główne będą aktywne przyciski umożliwiające zapisywanie, wczytywanie i zarządzanie planami utworzonymi przez użytkownika.

Menu główne

Przycisk Zapisz powoduje zapisanie planu pod nazwą podaną w polu Nazwa planu. Zmiana nazwy powoduje zapisanie pod nową nazwą.

Przycisk Zapisz jako powoduje wyświetlenie się okienka z polem umożliwiającym podanie nowej nazwy planu.

Jak wczytać plan?

Aby wczytać wcześniej zapisany plan wraz z listą gości należy się najpierw zalogować.

Z Menu główne należy wybrać Wczytaj.

Wczytaj plan

Z listy należy wybrać plan, który chcemy wczytać i wybór zatwierdzić przyciskiem Wczytaj.

Co jest wymagane do rejestracji?

Do rejestracji potrzebny jest tylko email.

Czy muszę coś instalować?

Nie. Jest to aplikacja działająca w przeglądarce i nie wymaga instalowania czegokolwiek na twoim komputerze. Do przeglądania wydruków planów potrzebna jest przeglądarka plików PDF.

Co jest potrzebne do korzystania z aplikacji?

Aplikacja działa na najpopularniejszych przeglądarkach (IE, Chrome, FireFox, Opera). Rekomendowana rozdzielczość ekranu to 1280 x 800 (lub większa przy pracy nad większymi planami).

Dlaczego przycisk zapisu jest nieaktywny?

Zapisywanie możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się.

Do góry