Jak to działa?

Ustawianie stolików

Zobacz jak prosto ustawia się stoły na planie sali

 • Dodawanie stołów
 • Obracanie
 • Określanie ilości miejsc przy stołach
 • Dodawanie innych elementów
 • Zmiana nazwy wyświetlanej na stole

Dodawanie gości ręczne

Zobacz w jaki sposób zarządzać listą gości

 • Dodawanie, usuwanie grup i gości
 • Edycja nazw gości i grup
 • Przenoszenie gości pomiędzy grupami
 • Zwijanie/rozwijanie grup, zamiana pozycji

Usadzanie gości

Zobacz w jaki sposób rozsadzić gości na planie

 • Usadzanie pojedynczych gości
 • Przenoszenie goście pomiędzy miejscami
 • Posadzenie całej grupy gości przy jednym stole
 • Filtrowanie gości (posadzeni, nieposadzeni)
 • Zwolnienie wszystkich krzeseł przy wybranym stole
 • Zwolnienie krzeseł zajmowanych przez gości z wybranej grupy

Dodawanie, usuwanie, ukrywanie oraz wyśrodkowanie krzeseł

Zobacz w jaki sposób zarządzać krzesłami na planie

 • Dodawanie krzeseł
 • Usuwanie krzeseł
 • Ukrywanie krzeszeł
 • Wyśrodkowanie krzeseł, wyrównanie do lewej, wyrównanie do prawej

Edycja stołu (kolor, nazwa, obrót, rozmiar)

Zobacz w jaki sposób edytuje się ustawienia stołu

 • Obracanie
 • Zmiana rozmiaru
 • Zmiana koloru
 • Zmiana nazwy

Zapisywanie/wczytywanie planu

Zobacz jak zarządzać planami

 • Nadawanie/zmiana nazwy planu
 • Zapisywanie, wczytywanie i usuwanie planu
 • Zapisywanie kopii planu pod inną nazwą
 • Utworzenie nowego planu

Ustawienia sali

Zobacz jakie operacje możesz wykonać na sali

 • Zmiana skali (przybliżania i oddalania)
 • Zmiana rozmiaru
 • Informacje

Import export gości

Zobacz jak w łatwy sposób można zaimportować lub wyeksportować listę gości

 • Importowanie/eksportowanie listy gości z pliku
 • Edycja zaimportowanej listy gości
 • Uzupełnianie listy gości poprzez importowanie

Szablony

Dzięki szablonom dużo szybciej stworzysz plan ustawienia sali. Szablony mogą być też inspiracją do rozważenia różnych ustawień stołów.